פס הקול הקולנועי

אומנות הקולנוע היא מכלול של אמצעים היוצרים שפה. כל אחד ממרכיבי שפה זו תורם את חלקו ליצירת העולם המתגלה לעיני הצופה. השילוב בין כל מרכיבי השפה הקולנועית בסרט, משול לתזמורת אשר בה מנגנים כלים רבים היוצרים את השלם.

מהו פס קול? ממה מורכב פס הקול בסרטים? מהן שיטות העבודה הטכניות להקלטת דיבורים וקולות בזמן הפקת הסרט? כיצד תורמת המוסיקה את חלקה לפס הקול? איך תורמים  מרכיבים אלה של פס הקול , לבניית  תגובות  רגשיות  בזמן הצפייה  בסרט?  וכמה תאי אחסון על הבמאי להכין במוחו בתקופות הpre  והpost production  על מנת להכיל את מאות אלפי פריטי המידע המשתתפים בהפקה?
במהלך ההרצאה אקרין קטעי סרטים הממחישים רעיונות אלה.

פעמים רבות, בסיום הרצאתי זו, נגשים אלי תלמידים בעלי ידע וניסיון במוסיקה ומחשבים. אני תמיד שמחה לראות את ההתלהבות שלהם , כשהם מגלים ,  לראשונה ,שבידיהם כלים ליצירת שלם הגדול מסך מרכיביו בתחום שלא היה מוכר להם עד כה.